Varför vattnas timret?

sågverkNi har förmodligen åkt förbi ett sågverk någon gång där det legat staplade stockar som bevattnas med vattenspridare. En fråga som jag har fått många gånger (kanske framförallt av barn men även av vuxna, det är ju faktiskt inte lätt att veta även om det kanske går att räkna ut) är varför man vattnar timret. För det första så ligger stockarna där med barken kvar, och det är för att de ska skyddas mot uttorkning. När träden inte längre kan suga upp vatten via sina rötter så börjar de att torka. Vattnet hjälper då till att hålla virket fuktigt, men det har också en annan funktion och det är att förhindra att skadeinsekter kan föröka sig under barken.

Det är faktiskt ganska intressant att lära sig om processen från träd till färdig planka. Det blir också en del biprodukter vid sågning som går att använda till annat. Barken som avlägsnas från stockarna innan de sågas används till exempel som bränsle i fjärrvärmeanläggningar och i viss mån även som barkmull. Sågspånet som uppstår vid sågning används som råvara för tillverkning av spånplattor eller bränslepellets, och flis som uppkommer när man flisar ytor går till produktion av pappersmassa eller till uppvärmning.

Det finns otroligt mycket att lära sig om ett sågverk, som till exempel vilka sönderdelningstekniker och sågmetoder det finns. Jag har jobbat länge på sågverket och jag har med tiden lärt mig det mesta som finns att veta om ett sågverk (i alla fall gällande det praktiska) trots att jag inte har gjort något annat än att köra lastmaskin. Man har alltid nytta av kunskaper, och jag har faktiskt vid några tillfällen fått hoppa in i andra delar av produktionen när det har funnits behov!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *