Betong eller tegel?

En debatt som försiggått länge är frågan om huruvida betongpannor eller tegelpannor är det bästa. När det gäller fakta om tak så finns det få saker som är så omdebatterade som detta. Länge sågs det som helt självklart att riktigt tegel var överlägset betong, men numera är det frågan om det faktiskt är så. Betongpannor har helt enkelt utvecklats mycket, och det är frågan om det egentligen är så att tegel fortfarande är bättre, eller om det är så att betongpannor nu kommit ikapp. Är det så att det helt enkelt är en fördom att betongpannor är överlägsna tegelpannor numera?

Pris
På det här området är det ingen tvekan; betongpannor är helt enkelt betydligt billigare än tegelpannor. Detta är möjligen ett av skälen till att betongpannor ses som ett andra klassens alternativ till tegelpannor, men bara för att något är dyrare behöver det ju inte vara bättre. Det är ju så enkelt som att det är enklare och billigare att tillverka pannor i betong.

Livslängd
Det sägs ofta att ett tegeltak håller i evighet, vilket är litet av en sanning med modifikation. Enskilda tegelpannor kan då och då behöva bytas ut, men i allmänhet kan man förvänta sig att ett tegeltak ska hålla i hundra år eller mer. Det samma brukar också sägas om betongtak, även om beräkningarna där brukar vara lite försiktiga. Men ett betongtak ska utan problem kunna hålla i 50-70 år, och säkerligen längre än så.

Utseende
Här handlar det givetvis till viss del om tycke och smak, men i allmänhet brukar tegelpannor anses vara lite vackrare än betongpannor, då de har ett lite mer klassiskt utseende. Det brukar också hävdas att tegeltak åldras mycket fint, och snarare ser bättre ut ju längre tiden går. Men skillnaden mellan de två är inte så extremt stor, även om den finns där, och många skulle knappt märka någon skillnad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *